Arbetsplan

En vecka på Björnligan kan se ut på det här sättet:

Måndag:

Personalplanering fm – gemensamma aktiviteter

Tisdag:

Egna aktiviteter Nalle / Bamse

Onsdag:

Gemensam samling med Mini- Röris
5- års grupp

Torsdag:

Egna aktiviteter Nalle / Bamse

Fredag:

Egna aktiviteter Nalle / Bamse eller gemensam aktiviteter

*gruppaktiviteter exempel: källsortering, experiment, bakning, skapande, rörelse, musik/rytmik, saga, utflykter och drama.

Vi på Björnligan arbetar med LHU som står för lärande för hållbar utveckling. I vårt arbete med detta så har vi startat upp vår resa med att bli grön flagg certifierad förskola.

Vi kommer under hösten och våren att arbeta projektinriktat med återvinning, matsvinnet och gröna påsens väg. Barnen kommer med detta projekt att få olika uppgifter att lösa på förskolan, men även ibland hemma tillsammans med er föräldrar. Vi kommer även göra våra gruppaktiviteter och utflykter som har med vårt projekt.

Om ni vill ha mer information vad grön flagg innebär och hur man kan arbeta med grön flagg så kan man gå in på www.hsr.se så finns där mer information.

Våra andra mål utifrån läroplanen är;

Normer och värden; Skapa en positiv gruppkänsla i gruppen. Utveckla en positiv gruppkänsla och känna samt visa empati gentemot varandra.

Naturvetenskap och teknik; Vi provar olika tekniker och arbetar med våra årstider i aktiviteter med barnen. Vi testar olika experiment med tema luft.