Verksamheten

Föräldrakooperativet Björnligan är ett av Linköpings äldsta föräldrakooperativ med en väl inarbetad verksamhet och kooperativ anda, som ger möjlighet till nära kontakt mellan familjen, förskolan och personal. Det här är vår förskola tillsammans. Vårt mål är trygghet, hänsyn och respekt, stimulans och utveckling, samt demokratiskt tänkande. Vi lägger stor vikt vid att uppmärksamma varje enskilt barn och se till dess behov.

Björnligan drivs som en ekonomisk förening med en styrelse och en föreningsstämma som beslutande organ. Personalen står för den pedagogiska verksamheten och föräldrarna för det mer praktiska runt omkring.

Verksamhetsprinciper

  • Vi har ca 20 platser för barn i åldrarna 1-5 år uppdelat på två barngrupper (1-2  och 3-5 år)
  • Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Dessutom har vi två fruktstunder varje dag.
  • Verksamheten bedrivs i en villa med flera plan, de yngre barnen på nedre och de äldre en trappa upp.
  • Vi har en egen trädgård med fruktträd och lekytor runt vårt hemtrevliga äldre hus i Tannefors. Det är gång- och cykelavstånd från centrum.
  • Vi samarbetar även med andra förskolor i Tannefors vad gäller 5-årsverksamhet, teater, konserter, utflykter och andra roligheter.
  • Vi följer kommunens riktlinjer angående öppettiderna. För närvarande har vi 6.30-17:15.
  • Vi har två studiedagar per termin då förskolan är stängd.
  • Vi har föräldramöten med personalen på hösten och en trivselkväll på våren samt utvecklingssamtal en gång per år.

Vi publicerar också vår Arbetsplan och Likabehandlingsplan.