Styrelsen

Föräldrakooperativet Björnligan drivs av styrelsen som är ytterst ansvarig för vår ekonomiska förening och även vår arbetsgivare med allt vad det innebär. Styrelsen består av ett antal engagerade föräldrar.

Styrelsen har både att övergripande ansvar och sköter många av de praktiska saker som behövs för verksamheten.

Alla familjer med barn på Björnligan kommer att inneha en förtroendepost åtminstone någon gång under tiden ditt barn tillhör förskolan.

De olika ansvarsområdena ger en god inblick i vad vi faktiskt gör och de är som följer här nedan.

Ansvarsområden

Ordförande:

  • Övergripande ansvar
  • Protokoll- och dokumentansvar med verksamhetsberättelse

Ekonomi:

  • Ansvar för ekonomi, budget och inköp

Personal:

  • Personalansvar – kontaktperson för all personal + utvecklings- och lönesamtal

Fastighet:

  • Fastighetsansvar – Allt som rör vår fastighetsskötsel, maskiner och utrustning
  • Fixardagar/Städdagar – Gör en lista över vad som behöver fixas och städas

Disk/ nya familjer:

  • Disklista – Görs varje termin och ges ut till alla berörda föräldrar

IT:

  • Webansvar – Uppdatera hemsidan och informationsmaterial
  • Telefon och internet

Verksamhet:

  • Verksamhetsansvar – Björnligans förskolechef

Uppdelningen av ansvar mellan styrelsens ledamöter varierar år från år.

Styrelsen har en gemensam e-postadress styrelsen@bjornligan.org. Sekreterare ansvar för att ta behandla inkommande epost.

Mer information om styrelsen finns på de skyddade sidorna för föräldrar respektive styrelsen.