Styrelsen

Föräldrakooperativet Björnligan drivs av styrelsen som är ytterst ansvarig för vår ekonomiska förening och även vår arbetsgivare med allt vad det innebär. Styrelsen består av ett antal engagerade föräldrar.

Styrelsen har både att övergripande ansvar och sköter många av de praktiska saker som behövs för verksamheten.

Vi uppmuntrar alla familjer med barn på Björnligan att inneha en förtroendepost åtminstone någon gång under tiden ditt barn tillhör förskolan.

De olika ansvarsområdena ger en god inblick i vad vi faktiskt gör och de är som följer här nedan.

Ansvarsområden

  • Övergripande ansvar – Ordförande
  • Protokoll- och dokumentansvar med verksamhetsberättelse
  • Ansvar för ekonomi, budget och inköp
  • Personalansvar – kontaktperson för all personal + utvecklings- och lönesamtal
  • Fastighetsansvar – Allt som rör vår fastighetsskötsel, maskiner och utrustning
  • Fixardagar/Städdagar – Gör en lista över vad som behöver fixas och städas
  • Disklista – Görs varje termin och ges ut till alla berörda föräldrar
  • Webansvar – Uppdatera hemsidan och informationsmaterial
  • Verksamhetsansvar – Björnligans förskolechef

Uppdelningen av ansvar mellan styrelsens ledamöter varierar år från år.

Styrelsen har en gemensam e-postadress styrelsen@bjornligan.org. Sekreterare ansvar för att ta behandla inkommande epost.

Mer information om styrelsen finns på de skyddade sidorna för föräldrar respektive styrelsen.