Avgifter

Förskoleavgift utgår för varje barn som tillhör Björnligan

 • Avgifterna betalas i förskott (dvs avgift för t ex mars betalas senast 28:e februari)
 • Vid betalningen behöver du ange: Namn på barn, för vilken månad betalningen gäller
 • Avgiften betalas till Björnligans bankgiro: 5489-1288

Info om avgiftstaxan

 • Björnligan följer kommunens avgiftstaxa för barnomsorg.
 • För arbetslösa och föräldralediga gäller avgift enligt maxtaxan.
 • Vid föräldraledighet gäller att barn som är på förskolan beräknas som 15 timmars barn från och med dagen för beräknad förlossning.

Förändringar och uppsägning

 • Uppsägningstiden av förskoleplats är 2 månader. Inkluderas juli är uppsägningstiden 3 månader.
 • Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.
 • Uppsägningen görs på Linköpings kommuns hemsida, Dexter.
 • Ändrade inkomster ska anmälas snarast till förskolechefen.
 • Ändring av barnomsorgsform (t ex byte från heltidsplats till 15 timmar/vecka) ska anmälas 2 månader före byte av barnomsorgsform.
 • Föräldraledig ska anmäla senaste 2 månader innan om återgång till arbete/studier.