Avgifter

Praktiska detaljer

 • Förskoleavgift utgår för varje barn som tillhör Björnligan
 • Avgifterna betalas i förskott (dvs avgift för t ex mars betalas senast 28:e februari)
 • Vid betalningen behöver du ange: Namn på barn, för vilken månad betalningen gäller, om det avser dagisavgift och/eller det frivilliga städbidraget.
 • Exempel: Kalle, 2011-05, Dagisavgift+Städbidrag
 • Avgiften betalas till Björnligans bankgiro: 5489-1288

Info om dagistaxan

 • Björnligan följer kommunens avgiftstaxa för barnomsorg.
 • För arbetslösa och föräldralediga gäller avgift enligt maxtaxan.
 • Vid föräldraledighet gäller att barn som är på dagis beräknas som 15 timmars barn från och med dagen för beräknad förlossning.
 • När barnet slutar för att gå till 6-års, är man avgiftsfri under juli månad, under förutsättning att vi får ha barnet inskrivet hos oss till och med sista juli.

Förändringar och uppsägning

 • Uppsägningstiden av dagisplats är 2 månader. Inkluderas juli är uppsägningstiden 3 månader.
 • Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.
 • Uppsägningen ska vara skriftlig till föreståndaren.
 • Ändrade inkomster ska anmälas snarast till föreståndaren.
 • Ändring av barnomsorgsform (t ex byte från heltidsplats till 15 timmar/vecka) ska anmälas 2 månader före byte av barnomsorgsform.
 • Föräldraledig ska anmäla senaste 2 månader innan om återgång till arbete/studier.
 • Björnligans städning är en del av föräldraplikten, men vi har ett system där du som förälder kan ge ett frivilligt städbidrag som gör att vi kan anlita extern personal för dina tider.