Föräldrarnas roll

Inflytande

Tanken med vårt föräldrakooperativ är att du som förälder dels tar ansvar för olika delar av verksamheten och dels genom att vara engagerad i ditt eller dina barns varande på Björnligan. Ditt inflytande sker främst genom våra stormöten, två varje termin, där föräldrar och personal diskuterar och formar verksamhet utifrån de olika önskemål som finns. Du kan också vara medlem i styrelsen och arbeta aktivt med olika frågor som intresserar just dig.

Föräldrarnas uppdrag

Föräldramedverkan

  • Delta tillsammans med personal i barngrupp samt diskar dagens disk från kl.15.30. Du deltar alltid tillsammans med annan personal.
  • Medverka vid städ- och fixardagar varje termin. Två helgdagar ca 9-13 varje termin.

Jour- och fixarlista

Ibland händer det att verksamheten behöver någon som avlöser personalen (ellar andra föräldrar) p.g.a. t.ex. sjukdom. Då använder vi oss av vår Jourlista. Vi har även en Fixarlista för små saker som behöver ordnas men inte kan vänta till nästa fixardag.
Aktuella listor finns på de skyddade sidorna för föräldragruppen

Fadderfamiljer

Varje ny familj tilldelas en fadderfamilj. Förutom introduktionen du får genom personalen och styrelsen, kommer du också få information och tips från en fadderfamilj. Tanken med faddrarna är att man som ny familj skall ha någon att vända sig till med olika frågor. Ofta handlar det om praktiska saker gällande t.ex städning, diskning och övriga rutiner.