Föräldrarnas roll

Inflytande

Tanken med vårt föräldrakooperativ är att du som förälder dels tar ansvar för olika delar av verksamheten och dels genom att vara engagerad i ditt eller dina barns varande på Björnligan.  Du kommer också att sitta med i styrelsen under er tid här, vilket ger er ytterligare möjlighet för påverkan och delaktighet.

Föräldrarnas uppdrag

Föräldramedverkan

  • Delta tillsammans med personal i barngrupp kl. 15.30 samt diskar dagens disk från kl.16.00. Du deltar alltid tillsammans med annan personal.
  • Obligatoriskt närvara vid städ- och fixardagar varje termin. Två helgdagar ca 9-13 varje termin. Kan man ej närvara får man beting som ska göras efter.

Jourlista

Ibland händer det att verksamheten behöver någon som avlöser personalen (eller andra föräldrar) p.g.a. t.ex. sjukdom. Får vi inte in någon vikarie använder vi oss av vår Jourlista.
Aktuella listor finns på de skyddade sidorna för föräldragruppen rutiner.